Het bestuur

Dagelijks bestuur van Stichting De Griffioen

  • Kees Moeleker (voorzitter)
  • Diederik Geijs (secretaris)
  • Henk Jonker (penningmeester)

 

  • Overige Bestuursleden
  • Cees Sinke – algemeen bestuurslid – Gebouw, onderhoud en techniek

Samenstelling van het bestuur Stichting de Griffioen

Nadat de werkgroep samen met het oude bestuur tot een reddingsplan was gekomen is er een nieuw bestuur samengesteld.

Vanuit de werkgroep namen Michiel Bijleveld en Frank Sprengers zitting in het bestuur. Vanuit de oproepen die in de diverse nieuwsbrieven stonden hebben zich Lydia Konings en Cees Sinke aangemeld. Ook meldde Diederik Geijs zich als bestuurslid aan.

Per 1 maart 2022 hebben Michiel Bijleveld en Frank Sprengers hun functies in het bestuur overgedragen. De voorzittershamer is overgedragen aan Kees Moeleker. Het penningmeesterschap is overgenomen door Jan Cattoir.
Lydia houdt zich met name bezig met de communicatie. En Cees is de bouwkundig coördinator voor de stichting.

Per 1 mei 2023 heeft Jan Cattoir het penningmeesterschap overgedragen aan Henk Jonker.

 

De statuten van de stichting kunt u hier lezen