Missie

Stichting de Griffioen is de partij die het Dorpshuis van de gemeente heeft gekocht om deze te behouden voor de bewoners van de dorpen. Naast de financiële consequenties heeft de Stichting ook het onderhoud en bouwtechnische beheer in portefeuille.

Dit wordt in een nauwe samenwerking met de beheerder geregeld. Het doel is om het dorpshuis toegankelijk en beschikbaar te houden voor de bewoners en gebruikers.

De Stichting De Griffioen heeft het beheer van het dorpshuis uitbesteed aan Marjan Geijs van Herberg de Griffioen.  Het beheer onderneemt naast de maatschappelijke functie ook commerciële activiteiten waardoor het behoud van De Griffioen als dorpshuis gewaarborgd blijft.