Stichting De Griffioen

Missie Bestuur Stichting de Griffioen

Stichting de Griffioen is de partij die het Dorpshuis van de gemeente heeft gekocht om deze te behouden voor het dorp. Naast de financiële consequenties heeft de Stichting ook het onderhoud en bouwtechnische beheer in portefeuille. Dit wordt in een nauwe samenwerking met de beheerder geregeld. Het doel is om het dorpshuis toegankelijk en beschikbaar te houden voor de bewoners en gebruikers.

De Stichting De Griffioen heeft het beheer van het dorpshuis uitbesteed aan Marjan Geijs van Herberg de Griffioen. Zij heeft tot doel het beheren en exploiteren van het gebouw en de daarin aanwezige ruimten. Voor culturele, educatieve en welzijns activiteiten. Daarnaast worden er commerciële activiteiten geëxploiteerd.

Stichting De Griffioen    secretariaat.st.griffioen@gmail.com